Meetkunst

Vaak leren we leerlingen rekenopgaven op te lossen door middel van vaste strategieën of procedures. Ook bij kunstlessen werken leerlingen vaak aan een vooropgezet eindproduct. In hoeverre leren we leerlingen nu echt problemen op te lossen en creatief te denken in het onderwijs?
Heb je interesse om te ontdekken hoe dat anders zou kunnen in je lessen? Doe dan mee het Meetkunstproject!

Aanmelden

Wat is meetkunst?

 • Een door NRO gefinancierd onderzoek: ‘Meetkunde uit de kunst in de klas’.
 • Een onderzoek naar het effect van een lessenserie waarin meetkunde, creativiteit en beeldende kunst geïntegreerd zijn.
 • Een onderzoek naar het effect van een training voor leerkrachten waarin het verbinden van kunstlessen met rekenen-wiskundeonderwijs en het leren stimuleren van creativiteit bij leerlingen centraal staan.

Wat wordt er van je verwacht als je deelneemt aan het meetkunst onderzoek?

 • Je verleent je medewerking aan het invullen van vragenlijsten en het afnemen van testen in de klas voor een voor- en nameting, de mogelijkheid bieden voor observaties in de klas & het beschikbaar stellen van leerling gegevens zoals leeftijd, sociaaleconomische status en CITO resultaten.
 • Het uitvoeren van een lessenserie van 9 lessen die elk 60-90 minuten duren.
 • Volgen van gratis nascholing – participeren in een nascholingstraject van vijf bijeenkomsten (elk 2 uur) verzorgd door hogeschooldocenten van KPZ Suzan Wolswijk en Mieke Tielens.

Voor wie?

 • Leerkrachten van groep 6, 7 & 8
 • Reken- en kunstcoördinatoren

Wat levert het je school, leerkrachten en leerlingen op?

 • Meer aandacht voor creativiteit en probleem oplossen in je klas;
 • Kunstlessen verbinden met lessen rekenen-wiskunde;
 • Creatieve processen van leerlingen begeleiden;
 • Voor leerlingen een intensieve en betekenisvolle kennismaking met beeldende kunst;
 • Uitdagende lessen waarin de ideeën van de leerlingen centraal staan;
 • Betekenisvolle meetkundekennis voor leerlingen
 • Beschikking over de onderzoeksgegevens van de mate van creatief denken en probleem oplossen van de deelnemende kinderen. Dit kan je andere inzichten opleveren in de ontwikkeling van je leerlingen.

Wanneer en hoe?

Om te onderzoeken of de lessenserie en het nascholingsprogramma effect hebben, zal aan een aantal scholen wel de lessenserie en het nascholingsprogramma worden aangeboden en aan een aantal scholen niet. Er zullen in alle klassen voor- en nametingen plaatsvinden om de mate van creativiteit en rekenprestaties te meten. Er wordt dan vergeleken of er verschillen zijn tussen scholen die wel en geen lessenserie en nascholingsprogramma aangeboden hebben gekregen m.b.t. creativiteit en rekenprestaties van leerlingen.
Op een later moment zal op willekeurige wijze worden bepaald welke scholen wel en niet meedoen aan het lessenprogramma en het nascholingsprogramma. Scholen die niet meedoen aan het lessenprogramma en het nascholingsprogramma tijdens het onderzoek, krijgen de 2e helft van het volgende schooljaar (2017-2018) het nascholingsprogramma en het lessenprogramma aangeboden (indien wenselijk).
Hieronder vind je een tabel met twee opties. Bij het inschrijven kunt je je voorkeur voor één van de twee opties doorgeven.

Je ontvangt € 300 per deelnemende klas (groep 6/7/8) voor onkosten (materiaal, eventueel museumbezoek, personeelskosten, etc.).

september – januari 2017

februari – juni 2018

 

Onderzoek: 
Voor- en nameting

Lessenserie:
Het geven van 9 lessen

Nascholing:
Volgen van 5 nascholingsbijeenkomsten

 

Optie 1

           x

               x

                x

 

Optie 2

           x

               x

 

Nascholing (optioneel)

Aanmelden