KPZ Leiderschapsopleidingen

In de afgelopen tien jaar heeft KPZ Leiderschapsopleidingen Kind en Educatie zich steeds verder ontwikkeld tot een regionale partner voor werkgevers en (toekomstige) leidinggevenden in het onderwijs, kinderopvang, sociaal werk, jeugdzorg en lokale overheden. KPZ biedt diverse leiderschapsopleidingen die samen een doorgaande ontwikkelingslijn vormen van hbo, post-hbo tot master en gericht zijn op formeel en informeel leiderschap binnen diverse functies, taken en rollen. KPZ werkt hierbij in partnerschap samen met Fontys hogescholen Kind en Educatie en met partners binnen de Campus Kind en Educatie Zwolle en omgeving. De opleidingen zijn gebaseerd op de voormalige Magistrum Leiderschapsopleidingen.

De opleidingen zijn gebaseerd op de competenties van het Schoolleidersregister Primair Onderwijs. Vanuit deze basiscompenties zijn de verschillende opleidingen doorontwikkeld voor leidinggevende in het onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en sociaal werk. De leiderschaps-
opleidingen zijn gericht op leiding- en richting geven aan teams en organisaties in een veranderende omgeving, (inter)professioneel werken en organisatieontwikkeling binnen het domein Kind en Educatie. De opleidingen zijn vormgegeven in samenwerking met het werkveld en adviesraden vanuit toekomstige leiderschapsvragen en gericht op de ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar. De curricula zijn actueel, internationale georiënteerd, afgestemd op de behoeften van de deelnemers en ontworpen en uitgevoerd door een hoog gekwalificeerd en gevarieerd docententeam, samen met externe experts uit de verschillende werkvelden.

Kenmerkend is de intensieve en persoonlijke begeleiding, waarbij de ontwikkeling van de eigen praktijksituatie steeds het uitgangspunt vormt en veel aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van de eigen professionele (leiderschaps)identiteit. Het resultaat is dat onze deelnemers zich als toekomstige leiders ontwikkelen die in staat zijn om, samen met hun team en andere betrokkenen, beredeneerde interventies te ontwerpen en innovatiestrategieën toe te passen binnen een complexe context, oftewel: de praktijk van de veranderende organisatie.

Professionals die deze ontwikkelingen mede vormgeven, zijn in staat verbindingen te leggen tussen de opvoeding en ontwikkeling van kinderen, het onderwijs aan kinderen en deelname van kinderen en jongeren aan de maatschappij. Leidinggeven aan organisaties die te maken krijgen met deze maatschappelijke ontwikkelingen vraagt om toekomstgericht, transformatief leiderschap. Dit alles vraagt om een nieuwe generatie leiders, niet alleen in het onderwijs, maar ook in de kinderopvang, het sociaal werk en de jeugdzorg: leidinggevenden die vanuit een sterk bewustzijn, een professionele houding en inspelend op steeds veranderende ontwikkelingen hét verschil willen maken voor de toekomst van kinderen.
De post-bachelor leiderschapsopleidingen bieden de mogelijkheid door te stromen naar de Master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie of naar één van de opleidingsprogramma’s, gericht op het leidinggeven aan een Integraal Kindcentrum of diverse herregistratieprogramma’s. De instroommogelijkheden zijn afhankelijk van eerder behaalde kwalificaties.

KPZ Leiderschapsopleidingen wil als maatschappelijk betrokken speler in het regionale werkveld als opleider én als kennispartner een betekenisvolle en duurzame bijdrage leveren aan de kwaliteit van de ontwikkelmogelijkheden van kinderen.

Basisregistratie

Herregistratie

Masters