• Tussen 1 oktober en 31 augustus kun je je aanmelden voor een opleiding via Studielink, de online inschrijfapplicatie voor het Hoger Onderwijs.
  • Wanneer wij jouw inschrijfverzoek via Studielink hebben ontvangen, sturen we je per e-mail informatie met betrekking tot het verloop van de inschrijving.
  • Je ontvangt een e-mail met inloggegevens voor de KPZ portal, onze intranetpagina met informatie over de start van de opleiding.
  • Je wordt ingeschreven als je aan alle toelatingseisen* hebt voldaan.

* Bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot Leraar Basisonderwijs (pabo):
Sinds 2015 moeten havisten en mbo’ers die de pabo willen volgen al vóór aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken m.b.t. de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Studenten met een vwo-diploma of een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn vrijgesteld van de bijzondere nadere vooropleidingseisen. Op de site www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle informatie over deze bijzondere nadere vooropleidingseisen en de landelijke pabo toelatingstoetsen van Cito.

NB.
Het maken van landelijke pabo toelatingstoetsen is voor deze opleiding niet van toepassing (studenten met een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn namelijk vrijgesteld van deze bijzondere nadere vooropleidingseisen)

15
Achtergrond voor blok

Luka Volkers

Student voltijd 2

Al sinds groep 4 vertel ik aan iedereen dat ik later juf ga worden. In de eerste instantie vond ik het gewoon leuk klinken. “Ik word juf, net zoals mijn lieve juffrouw uit groep 4”, zei ik dan. Later kreeg het juf worden steeds meer vorm voor mij. Als jong meisje heb ik zelf mogen ervaren hoe het is als een juf een interessante en uitdagende les geeft, spannende verhalen vertelt of goede denkvragen oppert. Dat zijn de lessen die ik mij nu nog kan herinneren en die ik destijds naspeelde met vriendjes en vriendinnetjes. Nu hoef ik die lessen niet meer na te spelen, ik mag ze zelf ontwerpen en uitvoeren! Wat ik met mijn lessen wil bereiken is dat de stagekinderen net zo enthousiast zijn zoals ik mij kon voelen tijdens die geweldige lessen van vroeger en dat ze vanuit het enthousiasme tot leren komen. Ik vind het fantastisch om te merken dat ik een gewone methodeles kan ombouwen naar een boeiende en onderzoekende les met de opgedane kennis uit de colleges. Wat ik leer over lesgeven kan ik de week daarna meteen toepassen in de praktijk!