Over KPZ

Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is een zelfstandige hogeschool, met ruim 700 bachelor- en 200 masterstudenten en met professionaliseringsactiviteiten voor ruim 1250 deelnemers per jaar. Studenten waarderen KPZ al jaren als beste pabo van Nederland en als een topopleiding! (Bron: Keuzegids HBO)

KPZ is een katholieke lerarenopleiding met een open identiteit. Dat betekent dat iedereen welkom is. KPZ denkt na over gewenste ontwikkelingen in het primair onderwijs, vernieuwt vanuit traditie, werkt met studenten, docenten en partners samen aan innovatief en toekomstbestendig onderwijs.

Studenten voor gebouw 2

Profiel van KPZ

Topzegel 2018 nog kleiner

In 2015, 2016 en 2017 heeft KPZ het zegel topopleiding ontvangen.
Bron: Keuzegids hbo 2016, 2017 en 2018

Katholieke Pabo Zwolle heeft de volgende studierichtingen:
* de opleidingen tot leraar basisonderwijs (voltijd en deeltijd);
* de masteropleidingen Leren & innoveren (MLI) en Leadership in Education (MLE);
* de Associate degree: Pedagogisch Professional Kind & Educatie.

Historie
KPZ is aan het eind van de 19de eeuw ontstaan in Steenwijkerwold, met als doel de ‘lagere volksklassen’ door zorg en onderwijs te verheffen. Deze emancipatorische opdracht om sociaal zwakkeren greep te laten krijgen op hun bestaan en ontwikkeling is een constante in de geschiedenis van het instituut. Dat gold niet alleen in het verleden: ook in de toekomst wil KPZ (jonge) mensen bewust maken van de manier waarop ze een betekenisvolle bijdrage (kunnen) leveren aan de samenleving.

KPZ:
* verzorgt meerdere post-hbo erkende diploma-opleidingen zoals Jenaplan, Dalton, Godsdienst & Levensbeschouwing, handschrift en bewegingsonderwijs;
* staat in de top 3 van beste hogescholen van Nederland. In totaal zijn er ruim 1200 hogescholen;
* is door studenten al meerdere keren uitgeroepen tot beste pabo van Nederland (bron: hbo Keuzegids voltijd en deeltijd 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014);
* is door studenten in 2015, 2016 en 2017 beoordeeld als TOP-opleiding (Bron: hbo Keuzegids);
* is door de Nederlands/Vlaamse Accreditatie Organisatie als goed beoordeeld (2015);
* heeft een uitgebreid nascholingsaanbod bij het Centrum voor Ontwikkeling.

Organisatie
KPZ is een inspirerende leeromgeving, met een kwaliteitsbewuste werkcultuur, uitstekende voorzieningen en goede voorwaarden waardoor studenten, deelnemers, medewerkers en samenwerkingspartners zich uitgedaagd, gesteund en gefaciliteerd voelen in hun ontwikkeling.

Om de kernwaarden te waarborgen en ambities te kunnen realiseren kiest KPZ ervoor een zelfstandige, kleinschalige hogeschool te zijn met regionale impact, landelijke aandacht en met een hoogwaardig (internationaal) netwerk.

KPZ onderscheidt zich van andere hogescholen door het bijzonder NVAO kenmerk ‘ontwikkeling van de narratieve professionele identiteit'. Het begrip professionele identiteit vormt het hart van het opleidingsconcept. Voor de opleidingen ligt er in de komende jaren een duidelijk accent op de doorontwikkeling van dit opleidingsconcept en het ontwikkelen van verschillende studieroutes met een doordachte inzet van ICT & media.

KPZ werkt in partnerschap met schoolbesturen en werkgevers in de regio noordoost Nederland in het domein Kind & Educatie, vertegenwoordigd in Werkveldadviesraden. Er worden  samenwerkingsafspraken gemaakt met een groeiend aantal werkgevers vanuit de wensen en behoeften van het werkveld. Het accent ligt hierbij op de (door)ontwikkeling van professionals en de uitbouw van het opleidingenportfolio in relatie tot de arbeidsmarkten organisatieontwikkeling in het domein Kind & Educatie, onder andere in samenwerking met Hogeschool Viaa, Landstede mbo en Menso Alting.

Het KPZ Kenniscentrum is gepositioneerd als verbindende schakel tussen theorie en praktijk. Het Kenniscentrum werkt nauw samen met hogescholen (onder andere hogescholen die participeren in Radiant Lerarenopleidingen), universiteiten en andere partners in het domein Kind & Educatie.

Lees meer over KPZ in het Instellingsplan.

Ambities
Voor het strategisch beleid 2016 – 2021 heeft KPZ op basis van de trendanalyse en de dialoog met studenten, alumni, werkveld en experts vier ambities geformuleerd:

1. verzorgen van TOP-opleidingen met persoonlijke aandacht;
2. partner zijn voor het werkveld in het domein Kind & Educatie;
3. vormen van een kenniscentrum voor funderend onderwijs;
4. een innovatieve hogeschool zijn.

Lees meer over de ambities in het Instellingsplan  2016-2021.

Persoonlijk Meesterschap
Een leraar moet niet alleen goed rekenen en taal kunnen geven. Wij vinden dat een onderwijsprofessional ondersteuning moet kunnen geven aan de kinderen, leerlingen en/of studenten bij de ontwikkeling van hun: persoonlijkheid, morele kompas en culturele en maatschappelijke oriëntatie.

De leraar moet hiervoor eigenschappen zoals: pedagogische feeling, tact, zorgvuldigheid, moed en waardebewustzijn ontwikkelen. We noemen dat Persoonlijk Meesterschap.

Als hogeschool participeren wij in het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM). Door te participeren in onderzoeken en projecten kunnen we de laatste ontwikkelingen op dit gebied toepassen in ons onderwijs. Hierdoor zijn onze studenten niet alleen goed in het doorgeven van kennis, maar worden zij ook inspirerende, moedige en krachtige leerkrachten! Meer informatie over CEPM op www.cepm.nl

Veerkracht
Veerkracht is het tijdschrift van KPZ en is bestemd voor leraren en lerarenopleiders primair onderwijs. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar.

veerkracht 14 1

Artikelen gecategoriseerd op onderwerp vind je in de Kennisbank.

Veerkracht 14-2 (2017)
Veerkracht 14-1 (2017)

Veerkracht 13-3 (2016)
Veerkracht 13-2 (2016)
Veerkracht 13-1 (2016)

Veerkracht 12-3 (2015)

Veerkracht 12-2 (2015)

Veerkracht 12-1 (2015)

Veerkracht 11-3 (2014)
Veerkracht 11-2 (2014)
Veerkracht 11-1 (2014)
Veerkracht 10-3 (2013)
Veerkracht 10-2 (2013)
Veerkracht 10-1 (2013)

Jongeren in de verleiding van radicalisering
Henk Swart schreef een stuk over jongeren in de verleiding van radicalisering. Lees het hier.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015


Verkorte versie 2014: http://jaarverslag.kpz.nl/2014/
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010

Jaarverslag examencommissie 2012/2013

Voorzieningen

De binnentuin
Fotos website 53
Fotos website 66
Studenten achter pc
Fotos website 85
fotos website 47
Fotos website 60
Foto van ICT voorzieningen
Ons gebouw

Alle elementen in het gebouw kenmerken zich door openheid, kwaliteit, gelijkwaardigheid en sfeer. We willen een leefwerkgemeenschap zijn, waarin iedereen zich thuis voelt.

Die huiselijke sfeer vind je terug in de smaakvolle inrichting door het gebruik van onder andere de vloerbedekking die in het hele gebouw ligt, de sfeervolle lampen in de aula, de vijver in de besloten binnentuin en de foto's van studentenactiviteiten. Het eigen werk van studenten kun je overal bewonderen, net als de vele afscheidscadeaus van studenten die hun diploma hebben behaald.

Mediatheek

In de mediatheek vind je allerlei informatie ter voorbereiding van studie, onderzoek en stage. De uitgebreide collectie, zo’n 22.000 materialen, omvat o.a. studieboeken, jeugdliteratuur, methodes voor het basisonderwijs, spellen en tijdschriften. Daarnaast wordt ook steeds meer informatie digitaal aangeboden.

Ook kun je in de mediatheek laptops, tablets, foto- en videocamera’s lenen. De mediatheek heeft een bibliotheeksysteem, met zelfbediening, dat ook in veel openbare bibliotheken wordt gebruikt. De catalogus en verschillende databanken zijn via de interne site van de KPZ te raadplegen.
De balie van de mediatheek doet tevens dienst als studentenbalie. Heb je een (organisatorische) vraag en weet je niet waar je het antwoord kunt krijgen? Stel de vraag dan bij de studentenbalie.

Werkplekken

Er zijn verschillende soorten werkplekken in ons gebouw. Zo vind je in de mediatheek een gezamenlijke studieruimte waar studenten in groepen en individueel kunnen werken. Daarnaast zijn er individuele werkplekken op de gangen waar je vrij uitzicht naar buiten hebt.

De computers in deze ruimtes zijn langs een lange wand onder het raam geplaatst. Er zijn ook werkplekken in studieruimtes waarin je jezelf of met een groep kunt terugtrekken. Voor alle studieruimtes geldt dat ze met of zonder vaste computer te gebruiken zijn. Mocht je toch een computer nodig hebben, dan kun je bij de mediatheek een laptop lenen.

Aula

In onze sfeervolle aula vind je de keuken van de KPZ.

Je kunt hier onder andere koffie, thee, soep en broodjes kopen. Bovendien kun je, wanneer je 's avonds studeert, tegen een kleine vergoeding een warme maaltijd krijgen.

ICT

Op de computers op de KPZ is een reguliere software geïnstalleerd. Deze is geschikt voor tekstverwerking, internet, multimediagebruik, e-mail en educatief ontwerpen. Daarnaast beschikken de computers over diverse programma's die nuttig zijn voor je studie.

Er is bijvoorbeeld software voor het basisonderwijs en er zijn programma's die je eigen reken- en spellingvaardigheid ondersteunen. Natuurlijk word je per vakgebied ingeleid in de specifieke toepassingen van hardware en software binnen het onderwijs. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het optimaal leren gebruiken van digitale schoolborden, een ontwikkeling binnen het basisonderwijs waar je steeds meer mee in aanraking zult komen. De interne communicatie over toetsing, roosters, mededelingen en dergelijke vindt plaats op de interne site van de KPZ, de portal. Ook nieuwtjes worden hierop geplaatst. Zo ben je altijd op de hoogte van alles wat er gebeurt en gaat gebeuren.