Dalton KPZ

Dalton KPZ is een opleidings- en trainingsinstituut gericht op het daltononderwijs in het primair onderwijs. Onze docenten en trainers professionaliseren leraren in de daltonkernwaarden: zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit, zodat leraren de daltongedachte in hun schoolpraktijk realiseren, uitbouwen en ontwikkelen.

Alle daltonopleidingen zijn geregistreerd in het Lerarenportfolio of in het Schoolleidersregister (herregistratie) opgenomen. De docenten en trainers van KPZ zetten bovenstaande opleidingen neer vanuit de kernwaarden van KPZ: persoonlijk, uitzonderlijk, ontwikkelend en verbindend. Iedere leraar kan zich ontwikkelen tot een zelfstandig functionerende persoonlijkheid, die verantwoordelijk is voor zichzelf en zijn omgeving.

AANBOD