Achtergrond inleiding

Het project VierSlagLeren is een initiatief van zes schoolbesturen (Op Kop, Leerplein055, mijnplein, Aves, Proo, SKOFV) en de KPZ.

Kijk hier op de websites van de verschillende schoolbesturen:


Het project Vierslagleren wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

Nu ontslagen en straks tekort aan leraren basisonderwijs!
Dit was de titel van een persbericht in december 2012. De conclusie van dit recente rapport is dat het aantal ontslagen momenteel toeneemt en het aantal vacatures tot 2015 nihil is. Als lerarenopleiding en samenwerkende besturen constateren wij dat startende leraren weinig tot geen mogelijkheden hebben op de huidige arbeidsmarkt. Toch willen wij een deel van deze talenten een kans bieden hun kwaliteiten in de praktijk te brengen. In 2011 is de KPZ gestart met dit initiatief, wij willen geen generatie aan talentvolle leraren verloren laten gaan.

Na een intensieve samenwerking met de besturen, de vakbonden AOB en CNVO, het ministerie van OCW en DUO, het arbeidsmarktplatform primair onderwijs, is het mogelijk dit initiatief te realiseren. Met het project Vierslagleren willen wij niet alleen inhoudelijke doelstellingen bereiken, maar ook toekomstperspectief bieden voor jonge leraren. Het project kan gerealiseerd worden door het bundelen van de krachten van de besturen en de KPZ, het bundelen van de krachten van de landelijke genoemde organisaties en het bundelen van verschillende bestaande regelingen en financiële middelen. Deze zoektocht levert op dat de toekomst nieuwe oplossingen vraagt en dat samenwerking oplossingen creëert.

De samenwerkingspartners hebben een gezamenlijke stichting Vierslagleren opgericht. De startende leraren komen voor twee jaren in dienst bij deze stichting en worden gedetacheerd op een van de deelnemende scholen.