Achtergrond inleiding

Op 1 september 2013 is KPZ gestart met het project Vierslagleren. Een vernieuwend project gericht op professionalisering van leraren op masterniveau, het creëren van arbeidsplaatsen voor startende leraren en het leren van én met elkaar in de vorm van leerkringen op scholen vanuit zeven besturen. 

Een startende leraar vervangt twee dagen per week een ervaren leraar in de klas. De startende leraar en ervaren leraar volgen beiden een masteropleiding en werken gedurende twee schooljaren aan een onderzoeksopdracht en effectieve onderwijsverandering of -verbetering in de school, in samenwerking met de collega’s en schoolleiders.

In september 2013 hebben de samenwerkende besturen en de KPZ Stichting Vierslagleren opgericht met een vierledig doel:

1. behoud van getalenteerde startende leraren voor het basisonderwijs;
2. het verhogen van de kwaliteit van leraren door een gerichte masteropleiding;
3. het intensiveren van de samenwerking tussen leraren, scholen, besturen en de KPZ;
4. het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs.

In 2014/2015 zijn elf regionale besturen verbonden aan Vierslagleren op de Katholieke Pabo Zwolle, met 105 deelnemende leraren en 44 scholen. Op basis van de ervaringen met het project in 2013/2014 is het concept Vierslagleren landelijk uitgebreid op 1 september 2014. In september 2016 start er een nieuwe groep.

Landelijk vervolg Vierslagleren en vacatures vanaf 1 september 2016
Vierslagleren zal per 1 september 2016 een landelijk vervolg krijgen. De startende leraren krijgen twee dagen in de week een aanstelling bij een bestuur of de Stichting Vierslagleren. Daarnaast krijgen zij een vergoeding voor maximaal 8 uur per week middels de lerarenbeurs. De landelijke regeling is beschikbaar voor startende leraren die na 31 mei 2011 zijn afgestudeerd.

Klik hier voor de landelijke regeling op de site van het arbeidsmarktplatform.

5. Marlies klein
Achtergrond voor blok

Marlies Koster

Student Vierslagleren - MLI

Vierslagleren is voor mij een schot in de roos. Ik heb de kans gekregen om met mijn collega (tevens opleidingsmaatje) een schoolontwikkelingstraject te starten en te begeleiden in de school. Daarnaast heb ik twee dagen de verantwoordelijkheid voor een klas. Dit jaar ga ik met collega’s werken aan schoolprofilering.

De Master Leren & Innoveren leert mij de kwaliteiten die ik als teacher leader nodig heb om vernieuwingen in de school samen met collega’s te realiseren.