Achtergrond inleiding

Hieronder zijn de doelstellingen van Vierslagleren te lezen.

Behouden van getalenteerde startende leraren voor het basisonderwijs
De primaire doelstelling van Vierslagleren was en is het behouden van getalenteerde startende leraren voor het basisonderwijs. Uit de recente arbeidsmarktprognoses van CentERdata (2014) blijkt dat landelijk een onvervulde vraag ontstaat vanaf 2015/2016. De tekorten op de arbeidsmarkt in 2020 variëren per regio van 4 tot 10%. Volgens de huidige ramingen is de verwachting dat het tekort in het primair onderwijs oploopt van iets boven 0 in 2015 tot ruim 6500 fte in 2025. Het is van belang om de verwachte tekorten op te vangen en de leraren die nu moeilijk een (vaste) baan vinden te behouden voor het onderwijs. (Kamerbrief OCW 28 oktober 2014).

Afbeelding 1

Figuur 1: Arbeidsmarktprognose 2015-2025 CentERdata (2014) en kamerbrief 28 oktober 2014

Verhogen van de kwaliteit van de leraren door een gerichte masteropleiding
De secundaire doelstelling van het project Vierslagleren is het verhogen van de kwaliteit van de leraren door een gerichte masteropleiding. In het Nationaal Onderwijsakkoord, Lerarenagenda 2013-2020 en het Bestuursakkoord Primair Onderwijs 2014-2020 is het doel gesteld dat het aandeel masteropgeleide leraren in het primair onderwijs in 2020 30% bedraagt. Het huidige aandeel masteropgeleide leraren in het primair onderwijs is 20%.

Figuur 2 vierslagleren

Figuur 2: Aantal masteropgeleide leraren en masterambitie. Voortgangsrapportage Lerarenagenda 8 oktober 2014, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 

Intensiveren van de samenwerking tussen leraren, scholen, besturen en de docenten van de lerarenopleiding
Het derde doel van het project Vierslagleren is het intensiveren van de samenwerking tussen leraren, scholen, besturen en de docenten van de lerarenopleiding. Een optimale verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepenveld kan alleen bestaan als hogescholen in de regio meer en sterkere strategische netwerken met de beroepspraktijk vormen en onderhouden, ook met kleine bedrijven. (Meer Innovatieve professionals, Onderwijsraad 2014). Deze vorm van samenwerking op basis van actuele en uitdagende onderzoeksthema’s vanuit de leraren en scholen geeft een belangrijke impuls aan de actualiteit en kwaliteit van de KPZ. Deze wijze van werken sluit aan bij de conclusies en adviezen, zoals geformuleerd door de Onderwijsraad.

Het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs
Het vierde doel, het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, is op dit moment nog niet effectief te meten. In juli ronden de eerste studenten c.q. deelnemers hun masteropleiding af en presenteren hun onderzoeksresultaten. Dit zullen zij doen via een mondelinge presentatie tijdens een regionaal congres en in de vorm van een publicatie, voorbeeld in een vaktijdschrift of een nieuwsbrief van het schoolbestuur. De meest spraakmakende interventies worden gebundeld en verspreid onder alle scholen van het samenwerkingsverband. De KPZ en deelnemende besturen willen in de komende tijd onderzoeken wat de opbrengsten zijn van Vierslagleren ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling en schoolontwikkeling.