Wil je een vak beter beheersen?

Het bachelor-master stelsel in het hoger onderwijs in Nederland onderscheidt masteropleidingen met een wetenschappelijke of een professionele oriëntatie. Professioneel wil hier zeggen: kunnen functioneren als innovatieve professional in een multidisciplinaire onderwijsomgeving. Voor professionals in het onderwijs zijn naast de masteropleiding verschillende praktijkgerichte post-hbo-opleidingen. Alle post-hbo-opleidingen zijn geregistreerd bij het Centrum voor Post-Initiële Opleidingen Nederland en zijn geldige diploma’s voor het lerarenregister.