Opleidings- en trainingsinstituut

Dalton KPZ is een opleidings- en trainingsinstituut gericht op het professionaliseren van daltononderwijs in het primair- en voorgezet onderwijs. Dalton KPZ verbindt de daltonkernwaarden; zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit aan de visie van de KPZ; verbindend, persoonlijk, ontwikkelend en uitzonderlijk.