Coronavirus

Update 25 maart 2020

De verdere verspreiding van het coronavirus is nu maatschappelijk gezien de eerste prioriteit. Op universiteiten en hogescholen worden er tot en met 6 april geen onderwijsactiviteiten op locatie gegeven. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor KPZ. Op de portal en website plaatsen wij regelmatig actuele informatie over de maatregelen die wij hebben moeten nemen en de gevolgen. Wij begrijpen dat de maatregelen veel vragen oproepen. Veel antwoorden kun je vinden bij de Veel gestelde vragen. Daarnaast kun je mailen naar corona@kpz.nl. Veel antwoorden kun je vinden bij de Veel gestelde vragen. Daarnaast kun je mailen naar corona@kpz.nl.

Bekijk hier de actuele regionale informatie op de website van GGD IJsselland.

Hieronder vind je beknopt informatie over de maatregelen. Alle maatregelen gelden in principe t/m 6 april. De uitgebreide informatie vind je bij Veel gestelde vragen.

 • Online onderwijs tot 1 juni
  Na intensief overleg met collega-hogescholen heeft KPZ op 25 maart besloten om ook na 6 april door te gaan met het geven van online onderwijs. De termijn wordt verlengd tot 1 juni, waarmee de school meer duidelijkheid en rust wil creëren. De studenten worden geïnformeerd wat dit concreet betekent voor de planning, stage/praktijk en de toetsing. Mochten de coronamaatregelen van de overheid tussentijds versoepeld worden, dan wordt er bekeken welke vormen van onderwijs, binnen de dan geldende richtlijnen, weer op de hogeschool kunnen plaatsvinden.
 • Aangepaste openingstijden
  Er gelden aangepaste openingstijden:

  • vanaf maandag 23 maart is de school gesloten voor studenten en externen.
  • KPZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. Bekijk op deze pagina welk telefoonnummer je hiervoor kunt gebruiken.
  • de mediatheek is gesloten vanaf maandag 16 maart 17.30 uur t/m 6 april. Materiaal wordt zoveel mogelijk online aangeboden.
 • Thuis en gespreid werken
  Medewerkers van KPZ werken zo veel mogelijk thuis of gespreid om besmetting te voorkomen. Onderwijs en overleggen vinden zoveel mogelijk online plaats.
 • Tot en met 1 juni vervallen alle lessen
  Er is een online platform ingericht om onderwijs online aan te bieden.
 • Bijeenkomsten
  Intervisiebijeenkomsten, opdrachten met studiegroepen, vergaderingen, etc. zijn net als alle onderwijsactiviteiten tot en met 1 juni gecanceld.
 • Toetsing
  Alle (schriftelijke en digitale) toetsen die tot en met 1 juni zijn ingepland worden uitgesteld. Dit geldt ook voor de landelijke kennisbasistoets Nederlands en de entreetoetsen. Studenten worden geïnformeerd over de nieuwe toetsdata.
 • Digitaal inleveren
  Het inleveren van werkstukken gaat door op de reguliere inlevermomenten. We verwachten dat studenten hier dus ook gebruik van maken. Dit om studievertraging te voorkomen.
 • Werkweken
  De geplande werkweken in maart zijn geannuleerd.
 • Studenten in het buitenland
  Alle studenten die in het buitenland verbleven voor een stage of studie zijn weer veilig in Nederland.
 • Stage/praktijk
  Studenten kunnen tijdens reguliere stagedagen een bijdrage leveren aan (online) onderwijs mits zij gezond zijn en de stageschool dit toestaat. Uitgebreide informatie hierover staat op de interne portal en is verstuurd via mail naar studenten. Besturen zijn ook geïnformeerd.
 • Conferentie Teacher in Europe 
  De conferentie Teacher in Europe is gecanceld.