AOS

AOS staat voor Academische Opleidingsschool. De academische opleidingsschool is een school die schoolontwikkeling en innovatie (vernieuwing) verbindt met praktijkonderzoek, scholing en het opleiden op de werkplek van (toekomstige) leraren. In het team wordt het onderzoekend vermogen gestimuleerd, het nieuwsgierig zijn en het vragen stellen waar je als team het antwoord op wilt hebben. Iedere school heeft een eigen door KPZ opgeleide onderzoekscoördinator.

Om de kwaliteit van onderwijs te borgen en te verbeteren werken in drie samenwerkingsverbanden zeven schoolbesturen primair onderwijs en Katholieke Pabo Zwolle intensief met elkaar samen Catent/KPZ, mijnplein/KPZ en Educatief partnerschap Zwolle en omstreken/KPZ. Bij Samen Opleiden en professionaliseren staat het collectief leren centraal.

Schoolontwikkeling
In de loop van de jaren is op stelselmatige en onderzoeksmatige wijze schoolontwikkeling gestimuleerd en zijn mooie resultaten behaald in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Dit heeft met name te maken met het vergroten van de kennis en handelingsbekwaamheid van de leraren op het gebied waarop de onderzoeken zich hebben gericht (woordenschat/begrijpend lezen/schrijven van teksten/portfolio/etc.).

Bekijk de aos schoolfilms: