Symposium I-Contact

22 juni

Vanuit de opleiding associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie wordt er op vrijdag 22 juni het Symposium I-Contact georganiseerd.  Voor dit symposium worden studenten, docenten, werkgevers en werknemers uit het werkveld (onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg) uitgenodigd. 

Symposium I-Contact
Sociale veiligheid en gezondheid

Vrijdag 22 juni
9.30-15.30 uur

Het Symposium I-Contact is een onderdeel van de module ‘Integraal en preventief werken’ uit het tweede studiejaar en vormt tevens de afsluiting van de opleiding. Tijdens het symposium staan de thema’s ‘gezondheid’ en ‘sociale veiligheid’ centraal. Studenten hebben zich verdiept in deze thema’s en zullen dit vormgeven in verschillende workshops.

Programma (onder voorbehoud)
09.00-09.30 uur Ontvangst
09.30-09.40 uur Welkom
09.40-10.10 uur In contact met…
10.10-11.00 uur Spreker: Dorien Graas; lector Jeugd Windesheim
11.00-11.20 uur Koffiepauze
11.20-12.05 uur Workshopronde 1
12.15-13.00 uur Workshopronde 2
13.00-13.45 uur Lunch
13.45-14.30 uur Workshopronde 3
14.30-15.00 uur Plenaire afsluiting

Problemen met aanmelden? Dat kan liggen aan je browser. Via Chrome moet het zeker lukken.
Tot vrijdag 22 juni!

WORKSHOPS

1. Ervaar het groepsproces
Omschrijving van de workshop volgt zo spoedig mogelijk.
Tom Hooier, Anne-Marie Kleinpoelhuis en Fabianne Alferink

2. Armoede in gezinnen
In Nederland leven veel gezinnen in armoede, dit heeft invloed op het hele gezin, financieel en emotioneel. In deze workshop wordt ingegaan op gevolgen van armoede en wat een professional kan doen om een gezin op weg te helpen.
José Bernardt, Nathalie Beltman en Mignon Stam

3. Gezond eten: hoe dan?
Tegenwoordig heeft iedereen het erover: gezonder eten. Maar hoe doe je dat? Tussendoortjes en drinken voor kinderen van 0-14 jaar worden besproken in de workshop. Wil je meer weten? Kom dan vrijdag 22 juni langs voor de workshop: ‘gezonde tussendoortjes en drinken’.
Leandra Tak, Vera Kaihatu en Lisa Timmerman

4. Cyberpesten, hoe kunnen wij dit signaleren en tegengaan?
De sociale media wordt steeds bekender onder kinderen en jongeren. Doordat de maatschappij steeds moderner wordt, krijgen kinderen steeds eerder te maken met de verschillende kanten van social media. Hoe kunnen wij als professionals de kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve kanten van de sociale media?
Anita Wolfkamp en Ilona Courtz

6. Verdriet en rouw m.b.t. echtscheiding
70.000 thuiswonende kinderen ondervinden de gevolgen van een echtscheiding
Hoe kan een pedagogisch professional de gevolgen van een echtscheiding bij het kind herkennen? Er vanuit de professionele identiteit adequaat op reageren? Welke extra ontwikkelingstaken heeft het kind na een echtscheiding te volbrengen? Welke instanties en/of programma’s kunnen het kind hierbij ondersteunen? Deze vragen worden beantwoord tijdens de workshop.
Marieke, Sjura en Liza 

7. Een kind met een chronische aandoening in de klas/op de groep, en nu?
In deze workshop geven wij handvatten over het omgaan met kinderen met een chronische aandoening in de klas of op de groep: waar kunnen kinderen worden opgevangen, hoe is dat nu en waar kunt u terecht met vragen. Een interactieve workshop met stellingen en praktijkvoorbeelden waarbij deelnemers uitgedaagd worden om hun ervaringen uit te wisselen.
Mariette Doze, Wietske Hoestra en Patricia van Gastel

8. ADHD op school en in de kinderopvang
Hoe is het voor professionals op school en in de kinderopvang om begeleiding te bieden aan kinderen met ADHD? Welke vaardigheden hebben de professionals hiervoor nodig? Hoe ervaart familie de geboden begeleiding? Om hierachter te komen gingen wij in gesprek met professionals uit de buurt en familieleden van kinderen met ADHD.
Lotte en Julianne

9. Begeleiding bij overgewicht
Een kind met overgewicht? Als professional hebben wij een belangrijke taak!
In de workshop nemen we je mee in onze rol als professional. Eerst zullen we meer achtergrond ontdekken om vervolgens te kijken naar mogelijkheden! Een gezonde en interactieve workshop! Niet alleen interessant voor jou als professional….wellicht ook interessant voor je eigen leefstijl!
Chantal de Wal en Nadine van der Graaff

10. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen!
Kinderen en seksualiteit: beschermen of voorlichten?
In onze huidige maatschappij is seksualiteit een onderwerp geworden waarover je zonder schaamte moet kunnen spreken. Zeker in je rol als professional richting jonge kinderen. Hoe sta jij hierin? Ervaar jij dit eigenlijk ook wel zo? Of hanteer je andere grenzen binnen je persoonlijke referentiekader?
Bernarda, Inge en Suzanne

11. Bewegend leren zuurstof voor het brein
Is het waar dat we door te bewegen ons cognitief brein beter ontwikkelen? Daar willen we samen met u achter komen.Tijdens deze workshop gaan we ontdekken wat bewegen voor effect heeft in de hersenen. Het verschil hierin tussen jongens en meisjes, en hoe u hierin een voorbeeld kunt zijn!!!
Kom leren, ervaren en genieten.
Geke van der West, Betsie Bastiaan en Tanja Gerrits

12. Mannen..? Waar zijn jullie?!
Mannen zijn onmisbaar in de zorgsector, helaas zijn ze zeer zeldzaam. De banen en opleidingen rondom de zorgsector worden over het algemeen gezien als ‘een vrouwenbaantje’. Er heerst een vrouwencultuur. Binnen de zorgsector zijn er veel vooroordelen ontstaan over mannen. Maar zeg nou zelf, je kunt van vrouwen ontzettend veel leren, maar niet hoe je een man kunt worden…
Sanne Berendsen en Irene Meijer

13. Laat je brein niet zitten!
Wat doet zitten met je brein, hoe belangrijk is zitten?
Vanuit verschillende perspectieven bekeken, willen wij een bewustwording creëren waarom zitten wel/niet belangrijk is voor je brein en de algehele ontwikkeling ervan. Door middels van oefeningen, onze ervaring en verschillende theorieën willen wij jullie meenemen in ons onderzoek naar het effect van zitten op het brein!
Angelique van Pijkeren, Helene Staneke en Nanda Albers

14. Veilige hechting bij pleegkinderen
Wat is van belang voor een veilige hechting van een pleegkind? Een interactieve en praktische workshop waarbij wij u antwoord op deze vraag gaan geven!
Marinka Kluin en Marije Netjes

15. Gedrag is meer dan je ziet
“There is no greater evil than the pampering of children” (Alfred Adler)
In deze workshop gaan we aan de slag met de invloeden van de verschillende opvoedstijlen en wat dit betekent voor kinderen. Op interactieve wijze wordt duidelijk hoe de pedagogisch professional hier het beste mee om kan gaan. De autonomie van kinderen en ouders willen wij hierbij zoveel mogelijk respecteren.
Dionne Mulder, Jennifer Moltzer en Miranda Campen

16. ‘Eten is een noodzaak, maar intelligent eten is een kunst
Wat is nou gezonde voeding vragen veel mensen zich af?
Gedurende dit symposium geven wij uitleg over de schijf van vijf en bieden wij gezonde alternatieven voor de dagelijkse eetmomenten van kinderen. Daarnaast wordt er informatie gegeven over wat belangrijk is voor een gezonde leefstijl en wordt er doormiddel van werkvormen actief nagedacht over bepaalde voedingsmiddelen.
Judith Hagenauw, Jalisa Jut en Ilse Bosman

17. De rol van de professionals bij het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling
Kinderen hebben een veilige opvoedomgeving nodig om gezond op te groeien. Niet voor alle kinderen is dit vanzelfsprekend. In deze workshop wordt aandacht besteed aan de meldcode bestaande uit 5 stappen en het afwegingskader voor huiselijk geweld en kindermishandeling die professionals helpt goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.
Karien Dorreman, Sanne Berendsen en Renate van der Steege

18. ‘Schermtijd kent geen tijd’
Zie je het nog voor je; geen tv in huis, geen pc en gewoon bij je vriendje of vriendinnetje aanbellen om te vragen of er gespeeld kan worden. Hedendaags gaat het er wel anders aan toe. De samenleving digitaliseert. We communiceren met elkaar via smartphones, apps en social media. we kunnen zelfs op de BSO en in het onderwijs educatie krijgen via tablets. We lezen boeken via e-readers en kijken het nieuws op smartboarden. We stellen onze ogen veelvuldig bloot aan al die digitale prikkels, maar wat weten we eigenlijk over de (schadelijke) effecten die het kan hebben op de gezondheid van onze ogen?
In deze workshop willen we jullie interactief informatie geven over dit onderwerp en stof tot nadenken bieden.
Moreno Schrijer, Rinske Hoekstra en Lianne Schwarte

19. (Cyber)pesten! Wat kan je doen?
Pesten en tegenwoordig ook cyberpesten, het lijkt nooit helemaal te verdwijnen. (Cyber) pesten kan zorgen voor een onveilige sfeer op school en bij de BSO. Wat kan je als professional doen om (cyber) pesten te signaleren, herkennen en te voorkomen?
Mienke van der Voort en Ilse Kuiper

20. Hoe kun je tegemoet komen aan de pedagogische behoeftes van een hoogbegaafd kind?
Tijdens onze workshop gaan wij in gesprek aan de hand van diverse stellingen. Zoals: hoogbegaafde kinderen die zich te snel ontwikkelen, missen een deel van hun kostbare jeugd. Wij willen dit gaan belichten vanuit de domeinen kinderopvang en onderwijs.
Suzanne Gerritsen en Jennifer Post

21. Rouwverwerking bij kinderen 
Rouwverwerking bij kinderen en dan specifiek het overlijden van een medeleerling binnen de school. Hoe gaan wij om met rouw bij kinderen? Wat laten de kinderen ons zien aan verdriet? Welke emotie laten wij zelf zien als leerkracht? Wat kunnen wij de kinderen bieden? Er zijn verschillende manieren/methodes en boekjes om ons en de kinderen te helpen in het rouwproces. Ook tonen wij beelden van ervaringsdeskundigen, hoe hebben zij het ervaren, wat geven zij voor tips. Rouw bij kinderen zo moeilijk en zwaar maar ook zo belangrijk om goed te verwerken!
Annelien Post en Jacobien Bakker

Delen

Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon Google Plus icon