Symposium I Contact

7 juni

Vanuit de opleiding associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie wordt op vrijdag 7 juni het Symposium I Contact georganiseerd. Voor dit symposium worden studenten, docenten, werkgevers en werknemers uit het werkveld (onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdhulp) uitgenodigd.

Thema’s: sociale veiligheid en gezondheid

Het Symposium I Contact is een opbrengst van de module ‘Integraal en preventief werken’ uit het tweede studiejaar. Tijdens het symposium staan de thema’s gezondheid en sociale veiligheid centraal. Studenten hebben zich verdiept in een onderwerp binnen deze thema’s en zullen hun bevindingen presenteren in interactieve workshops.

Programma
12.30 – 12.45 uur       Inloop
12.45 – 13.00 uur       Welkomstwoord door Ria Colenbrander en studenten
13.00 – 13.40 uur       Lezing door Elleke Muller
13.40 – 14.10 uur       In contact met… posterpresentaties studenten en kiezen workshops
14.15 – 15.15 uur         Workshopronde 1
15.20 – 15.50 uur       Pauze
15.55 – 16.55 uur       Workshopronde 2
17.00 – 17.30 uur       Gezamenlijke afsluiting en borrel

Problemen met aanmelden? Dat kan liggen aan je browser. Via Chrome moet het zeker lukken.
Tot vrijdag 7 juni.

Extra informatie lezing en workshops
Hieronder vind je informatie over de lezing en de workshops. De uitleg over de verschillende workshops van de studenten zal zo spoedig mogelijk volgen. Dit zijn vijftien workshops zijn met uiteenlopende onderwerpen zoals opgroeien in armoede, (v)echtscheiding, de rol van fantasie in de ontwikkeling van kinderen en de positieve professional.

Lezing Elleke Muller (leerkracht en intern begeleider van Het Talent en ambassadeur van PACT voor kindcentra) over interprofessioneel samenwerken en preventief werken
Elleke Muller neemt je in deze lezing mee in de wereld van het interprofessionele en preventieve werken. Als leerkracht en intern begeleider van basisschool Het Talent in Nijmegen en ambassadeur van PACT voor kindcentra kan zij vertellen op welke vernieuwende wijze je als interprofessioneel team vanuit het onderwijs, jeugdhulp en kinderopvang kan samenwerken. Wat vraagt dit bijvoorbeeld van jou als professional? Wat maakt dat samenwerken méér is dan alleen elkaar informeren? En wat kan deze samenwerking voor een kind, ouders en zijn/haar omgeving betekenen? Elleke zal dit door middel van concrete en vernieuwende praktijkvoorbeelden toelichten en hierin de thema’s gezondheid en sociale veiligheid betrekken.

WORKSHOPS

1. ‘Je bent niet je verhaal!’
Opgroeien in een vertrouwde en liefdevolle omgeving is voor de meeste kinderen heel normaal, maar er zijn nog steeds kinderen die opgroeien in een kwetsbare thuissituatie. Een kwetsbare thuissituatie heeft enorm veel invloed op de ontwikkeling van het kind, denk hierbij aan een loyaliteitsconflict, hechtingsproblematiek en bestaansonzekerheid. Wij willen bewustwording creëren bij jou als professional en je informatie meegeven omtrent het aansluiten bij de behoeften van deze kinderen. Door middel van interactieve spellen, eigen ervaringen en verschillende theoretische bronnen zullen wij de workshop vormgeven.
Ilse van Dorsser, Natalie Barbie, Yvonne Schreurs en Tamara Floors

2. Positief benaderen, hoe doe je dat?
Weet jij hoe je overkomt op kinderen, collega’s of misschien wel ouders? Durf jij in de spiegel te kijken naar je eigen handelen? In deze inspiratieworkshop hebben wij het over het positief ombuigen van veel voorkomende uitspraken, de basisbehoeften van kinderen en jouw rol als professional hierin.
Want niemand vergeet een goede professional!
Mirte Heerink, Sjanne Disselhorst en Sophie Oostewechel

3. ‘Wat ik zie, onthoud ik. Wat ik doe, begrijp ik’
Bewegen heeft invloed op de ontwikkeling van kinderen. Maar welk effect heeft het op de leerprestaties van kinderen? In deze workshop gaan wij je bewegend leren laten ervaren. Wij gaan laten zien hoe je dit kan inzetten in de klas maar ook in de kinderopvang. Aan de hand van theoretische bronnen en eigen ervaringen nemen wij je mee in de wereld van het bewegend leren.
Sharon Otten, Eline Burema & Tamara Reumer

4. (V) echtscheiding en de kinderen dan?
Ik vind papa en mama allebei lief…
Wat doet een (v) echtscheiding met een kind en wat zegt de Nederlandse wet over verschillende situaties? Hoe moeten wij als professionals handelen op school en op de kinderopvang? Door middel van een casus, onze eigen ervaringen en verschillende theorieën willen wij je meenemen in het onderwerp (v) echtscheiding.
Lysanne Knol, Marian Romkes en Nienke van den Hoek

5. Opgroeien in armoede 
Wist je dat 1 op de 9 kinderen opgroeit in armoede? Dat is veel meer dan je waarschijnlijk dacht! In deze workshop vertellen wij onder andere wat het betekent voor kinderen om op te groeien in armoede. Ook geven we tips en aanbevelingen voor gezinnen die het financieel niet breed hebben. Op een interactieve manier hopen wij jullie te laten zien hoe dun het lijntje naar armoede soms kan zijn.
Tessa Struis, Marieke Wijnands en Hendrikje Mussche 

6. Taal niet oké? Doe er wat mee!
Tijdens deze workshop willen wij jullie informeren over de taalontwikkeling van het jonge kind (0-4 jaar). De workshop gaat in op het verloop van de normale taalontwikkeling, het verloop van de meertalige ontwikkeling en het verschil tussen een taalachterstand en een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Tijdens de workshop wordt er kennis gedeeld en worden er handvaten uitgereikt over het stimuleren van de taalontwikkeling en signaleren van taalproblemen. Het belooft een leuke en leerzame middag te worden.
Kaylee Ketting, Iris Fleurkens, Ilonka Koerhuis

7. Verslaafde ouder?!
Hoe ga jij om als pedagogisch professional met een verslaafde ouder? Hoe herken je signalen bij kinderen? Tijdens het symposium bieden wij een unieke gelegenheid aan de hand van onze ervaringen. Door verschillende leertheorieën, afgenomen interviews en bewustwording van het onderwerp, nemen wij je mee in één van de weinig besproken cruciale onderwerpen.
Marijke Lassche, Rolinda Heetebrij, Michael van Breukelen

8. Brein in beweging!
Wat kan beweging betekenen voor het lerende brein bij kinderen van 0 t/m 12 jaar en wat voor rol kun je bij deze ontwikkeling hebben als professional?
Gedurende onze workshop nemen we iedereen mee in de wereld van het lerende brein. We zullen er samen achter komen waarom bewegen goed is voor de stimulering van de hersenen. Onze workshop zal interactief zijn, waarbij je niet stil hoeft te zitten. Theorie wordt door ons gekoppeld aan praktijksituaties en we laten iedereen nadenken over de invulling van de dag in zijn of haar klas/groep in het onderwijs of in de kinderopvang.
Paula van der Mast, Jura van IJperenburg en Marja de Kleine

9. Cyberpesten
Bas (10 jaar): ‘ik krijg appjes van een jongen bij mij in de klas, hij scheldt mij uit en zegt dat ik de domste ben van de klas, zelfs van de hele school. Wat moet ik nu doen?’
Hoe kun je als professional cyberpesten voorkomen, herkennen en aanpakken? Wij willen je nieuwe inzichten geven, bewustwording creëren en handvatten bieden op het gebied van cyberpesten. Door ons te richten op de toename van mediagebruik, wat pesten voor invloed op kinderen heeft, hoe vaak het voorkomt en wat de rol van ons als professional hierin is, willen we graag met jullie hierover in gesprek gaan!
Nour Hanna, Thirza Witte en Sigrid Loos

10. Het gaat mij niet lukken!
Wat doet cognitieve faalangst met de sociaal-emotionele ontwikkeling? Iedereen die eens een examen heeft gemaakt of een presentatie heeft gehouden, weet dat dit soort situaties veel spanning met zich meebrengt. Het is een gezonde reactie als je in dit soort situaties een bepaalde spanning voelt. Het wordt een ander verhaal wanneer je op zo’n moment overgenomen wordt door je angst, je prestatie er onder leidt en je niet meer ontspannen kunt leven. Dan spreken we ook wel van faalangst. Door middel van jullie en onze ervaringen, met behulp van verschillende theorieën willen wij bewustwording creëren en je meenemen in ons onderzoek: wat doet cognitieve faalangst met de sociaal-emotionele ontwikkeling en welke begeleidingsbehoeften brengt deze vorm van faalangst met zich mee?
Carmen Otten, Mayke Giessen, Demi van den Beld

11. Ontspanning in je groep 
Wil jij ook een professional zijn die kan zorgen voor de juiste balans tussen inspanning en ontspanning voor het jonge kind (3-6 jaar)? Wij willen tijdens deze workshop het belang van ontspanning overbrengen in het werken met het jonge kind. Een informatieve en praktische workshop met verschillende theorieën, ervaringen en oefeningen waar je direct mee aan de slag kan!
Cindy Roffelsen, Nancy Roozeboom en Ivon Kummeling

12. Rouwverwerking bij kinderen
Hoe verloopt een rouwproces bij kinderen? Welke soorten rouw bestaan er? Als professional is het belangrijk om kennis te hebben over rouwverwerking bij kinderen. Zo kan je inspelen op de behoefte van kinderen en herken je signalen van kinderen in een rouwproces. Samen gaan we opzoek naar manieren om kinderen in een rouwproces te begeleiden en ondersteunen. We zien je graag bij onze workshop over rouwverwerking!
Julia Hoeksma en Willianne van het Goor

13. (V)Echtscheiding
Steeds meer huwelijken en relaties lopen stuk. Vaak zijn bij deze relaties kinderen betrokken. Wil jij weten wat het met een kind doet wanneer beide ouders uit elkaar gaan? Wat de verschillen tussen een (echt)scheiding en een vechtscheiding zijn? Welke fasen van rouw een kind tijdens een scheidingsproces doormaakt? En wat jij als professional voor deze kinderen kunt betekenen?
Als jij deze vragen met ja kunt beantwoorden, ben je bij ons aan het juiste adres. Wij hopen je te zien tijdens onze workshop!
Irene Alkema, Marije van der Lugt en Anne Dunnink

14. Voeding? Hoe zit dat eigenlijk?
Hoe belangrijk is de invloed van het netwerk van het kind als gaat om gezonde voeding? Vanuit verschillende onderwerpen willen wij bewustwording creëren wat de valkuilen zijn rondom voeding bij kinderen van 0-18 jaar. Door middel van leuke opdrachten, verschillende theorieën en onze eigen ervaringen willen wij jou het antwoord op deze vraag laten ontdekken.
Rachèlle Spronk, Naomi Veneboer, Marije Strating en Zoë Kok

15. Hoe kan een pedagogisch professional fantasie inzetten bij de ontwikkeling van kinderen?
Tijdens deze workshop willen wij je inspireren en activeren voor het gebruik van fantasie binnen de opvang en het onderwijs. Deze inzet moet er voor zorgen dat kinderen worden geactiveerd om actief fantasie te gebruiken. Tijdens deze workshop lichten we toe hoe en op welke manier je fantasie in kan zetten. Daarnaast maken wij gebruik van verschillende werkvormen om je een beeld te geven wat fantasie bij de ontwikkelingen van kinderen kan doen.
Agnes Neijzen, Mariska Beukeboom en Fatima Boundati

Delen

Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon Google Plus icon