Lezing René Peeters

8 januari

Interprofessionele samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd

Op 8 januari zal René Peeters (Master of Educational Superintendency-Science Master, Radboud Universiteit Nijmegen) een lezing geven over interprofessionele samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. Aansluitend is er o.l.v. Peeters ruimte voor ontmoeting en kennisdeling.

Peeters is aangesteld door de coalitie* als landelijk kwartiermaker om advies uit te brengen over hoe onderwijs, zorg en jeugd beter op elkaar kunnen aansluiten. Het gaat hierbij enerzijds om het inzichtelijk maken hoe de bestaande samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd eruit ziet in de regio en anderzijds hoe de bestaande samenwerking versterkt, versneld en daarnaast ook duurzamer gemaakt kan worden. Peeters noemde de opdracht zelf spannend: “Als professionals voortdurend denken vanuit hun eigen positie, dan gaat die samenwerking er nooit komen.’’

Peeters’ missie is het op maat maken van zorg en onderwijs (Jonge Kind, JGZ, Kinderopvang, Peuterspeelzaalwerk) en daarnaast het laten groeien van Onderwijs, Passend Onderwijs, Samenwerkingsverbanden, Jeugd(zorg). Hij is gespecialiseerd in het verbinden van de domeinen in  Integraal Kindcentra (IKC), onderwijs-jeugdzorgarrangementen. Peeters werkt momenteel als zelfstandige (o.a. advies, projectleiding, (interim-) bestuur). Hij is tevens voorzitter van het hoofdbestuur van Humanitas en lid van de vierkoppige Raad van Advies van de Onderwijsinspectie. Hij diende eerder in Almere als wethouder Jeugd(zorg), maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs, sport, gezondheidszorg, innovatie en bestuurlijke vernieuwing.

*De coalitie bestaat uit: ActiZ / GGD GHOR, Ambassadeur zorglandschap jeugd, Ouders & Onderwijs, GGZ Nederland, Ieder(In), Jeugdzorg Nederland, LECSO, Ministerie OCW, Ministerie VWS, Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs, PO-raad, Samenwerkingsverbanden VO, Sociaal Werk Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, VNG, VO-raad en Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg en Nederlands Jeugd Instituut.

Fotografie: Lisa Zilver

Delen

Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon Google Plus icon