Studium Generale

Lezing van prof. Henk Oosterling

Zwolle is een studentenstad en bakermat van de moderne devotie. In onze bruisende stad staan ontwikkeling, zelfontplooiing en kennisoverdracht centraal. De Zwolse mbo- en hbo instellingen zien daarom het belang van een Studium Generale. De Studium Generale zegt niet wat studenten moeten doen, maar zet hen even stil en stimuleert bewustwording en zelfontplooiing.

Lezing: Een kind is meer dan een individu, maar wel met individuele rechten

Professor Henk Oosterling vindt het individu een achterhaald begrip. Elk mens is een knooppunt in netwerken. Door vaardigheden of skills te leren, door de creativiteit die tussen mensen en hun media zit te ontplooien kan elk kind binnen die netwerken kracht(en) aanboren en zijn relationele autonomie ontdekken. Die heeft altijd een context en een reikwijdte. Het gaat erom kinderen te leren ontdekken waar ze er toe doen. Waar ze het verschil kunnen maken. Daarvoor is nodig dat andere netwerken met de school verbonden worden. Dat gebeurt wel, maar niet systematisch en zeker niet integraal. De pabo’s zijn daar nog niet op ingesteld, maar de leerling heeft wel voorbeeldfiguren nodig die in hem geloven en hem stimuleren zijn weg te vinden en te gaan. Wat hebben kinderen vandaag de dag van het onderwijs nodig? In de lezing zal het zoeklicht schijnen op de mens als relationeel en sociaal wezen die in de 21e eeuw naast nieuwe skills ook een nieuwe geletterdheid moet leren: media wijsheid en eco wijsheid.

Je bent van harte welkom om de lezing gratis bij te wonen. De lezing vindt plaats in de Grote Kerk te Zwolle. Voor de toegang heb je een e-ticket nodig. Klik hier voor je aanmelding en het verkrijgen van je e-ticket.

Donderdag 23 maart 2017
19.30 – ±21.15 uur
Locatie: Grote Kerk te Zwolle

Georganiseerd door Katholieke Pabo Zwolle i.s.m. de Zwolse8.
Toegang voor de lezing gratis. Voor de fototentoonstelling ‘You and I young’ in de kerk wordt entree geheven.

Meer lezen over Henk Oosterling? Interview met Henk Oosterling in W’J verbindt de verschillen.