Diplomering pabo

Vandaag zullen afgestudeerde pabo studenten hun diploma in ontvangst nemen tijdens een feestelijke uitreiking.